Some descriptionMarcela Štědrová, pražská rodačka, nar. 1979 byla od dětství ovlivňována výtvarným uměním svého otce malíře Jaroslava Štědry. Po studiu na hudebním gymnáziu v Praze obor zpěv a klarinet se profesně věnuje hudbě. Od roku 2000 působí jako člen operního souboru Státní opery (ND Praha).

Vedle své profese se pravidelně  věnuje autorské tvorbě alternativního divadla, psaní poezie a hudebních textů, hraní na klarinet a zpěvu v kapele.

Různým formám výtvarného vyjádření se věnuje od mládí. V poslední době se soustavně zabývá grafickou technikou linorytu. Má za sebou několik výstav především v klubových prostorách.